TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 04/5/2016

  • Bản tin 23h ngày 04/5/2016 có một số nội dung chính: Xuất hiện vệt nước màu đỏ trên vùng biển Quảng Bình; Quảng Bình dừng hỗ trợ 20% chênh lệch giá thu mua hải sản; Cù Lao Chàm đã có điện 24/24 giờ...