TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 23h - 24/3/2016

  • Bản tin 23h ngày 24/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc họp khẩn về khô hạn tại Tây Nguyên; Vai trò của người đứng đầu trong công tác chống hạn; Hơn 3000 hộ dân Hướng Hóa thiếu nước sinh hoạt...