TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 26/02/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 26/02/2019 với nội dung: Chủ tịch Triều Tiên đã đến Việt Nam; Khai thông bế tắc rác thải ở Quảng Ngãi...