TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 04/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 04/5 với những nội dung đáng chú ý: Lốc xoáy tại Hà Tĩnh; Lúng túng khôi phục Hội đồng Nhân dân các cấp; Hiệp định thương mại tự do Âu - Mỹ tiếp tục bị phản đối...