TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 06/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/5 với những nội dung đáng chú ý: Những ngư dân thoát chết trở về; Thiếu nước sản xuất và sinh hoạt ở các làng tái định cư; Người dân Hàn Quốc kiện công ty Anh...