TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 13/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/9 với nội dung đáng chú ý: Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng.