TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 25/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn hoạt động bay; Quảng Bình hưởng ứng chiến dịch làm sạch biển; Đà Nẵng trước cơ hội phát triển du lịch MICE...