TV& VIDEO

Bản tin 9h - 30/10/2016

  • Bản tin 9h ngày 30/10/2016 với những nội dung chính: Không khí lạnh gây mưa lớn ở các tỉnh phía bắc miền Trung; Công bố dịch bệnh do virus Zika tại Bình Dương;...