TV& VIDEO

Chào ngày mới - 01/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 01/8 với nội dung đáng chú ý: Nghề làm nhẫn bạc của đồng bào; Cha bán hàng rong nuôi con đỗ thủ khoa; IS tấn công nhà máy năng lượng phía bắc Iraq.