TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 02/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/5/2016 có những nội dung chính: Khắc phục hậu quả vụ cá chết bất thường; Cấp giấy chứng nhận hải sản xa bờ an toàn; Đặc sắc lễ hội đường phố...