TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 09/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 09/5 với những nội dung đáng chú ý: Bắt đầu thu phí Bot quốc lộ 1 giai đoạn qua Bình Định; Quảng Trị thả thí điểm tôm giống xuống biển; Nước Nga trước thềm ngày chiến thắng Phát xít...