TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 13/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/9 với nội dung đáng chú ý: Các địa phương ứng phó với bão số 4; Nghệ An bắt tàu hàng đổ chất thải xuống biển; Sanofi và Google liên doanh sản xuất thuốc tiểu đường.