TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 17/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 17/9 với nội dung đáng chú ý: Cảnh báo tem giấy chứa chất gây nghiện; Mênh mang hồ Lăk; 400 học sinh tặng giáo viên bị ung thư.