TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 19/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 19/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đảm bảo an toàn điện tại Lý Sơn; Đà Nẵng xây dựng thành phố khởi nghiệp; Độc đáo cuộc thi xây tượng cát trên biển...