TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 23/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/6/2016 với những nội dung đáng chú ý: Phát hiện 57 hang động mới tại Quảng Bình; Quảng Ngãi gia tăng bệnh người già và trẻ em do nắng nóng kéo dài và mê tín dị đoan; "Vòng tay nhân ái" mang nụ cười trẻ thơ; Nhức nhối nạn bắt cóc trẻ em tại Trung Quốc;