TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 02/11/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: Sống bất an bên mỏ đá; Khai thác đá trái phép, chính quyền địa phương bất lực.