TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 02/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 02/5/2016 với nội dung chính: Hải sản miền Trung an toàn; Tuần lễ ẩm thực biển Đà Nẵng; Thị trường Hải Sản bình ổn nhờ nguồn cung cấp dồi dào;...