TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 03/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 03/5 với các nội dung đáng chú ý: Suy giảm diện tích rừng ở Tây Nguyên; Nhức nhối nạn khai thác lâm sản trái phép; Người dân tự lập chốt bảo vệ rừng.