TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền trung - 05/5/2016

  • Kết nối miền Trung - 05/5/2016 với những nội dung chính sau: Thừa Thiên - Huế hỗ trợ ngư dân tiếp tục vươn khơi; Cá sạch tại Đà Nẵng - cung không đủ cầu...