TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 10/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 10/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng tiếp tục thu mua hải sản cho ngư dân; Hỗ trợ ngư dân tiêu thụ và bảo quản sản phẩm.