TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 11/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 11/5/2016 với những nội dung chính: Nỗi lo của người tiêu dùng về chất lượng thực phẩm; Sản xuất an toàn từ trách nhiệm nông dân;...