TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền trung - 15/3/2016

  • Kết nối miền trung ngày 15/3/2016 với những nội dung chính sau: Bãi đá rêu xanh ở làng biển cuốn hút du khách; Quảng Trị: Phát triển du lịch từ di tích địa đạo...