TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 15/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 15/9/2016 với nội dung: Bình Định ngăn chặn khai thác thủy sản theo cách hủy diệt; Kiểm ngư Việt Nam phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản gần bờ...