TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 16/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 16/6 với những nội dung đáng chú ý: Giải pháp chống hạn cho cây trồng tại tây Nguyên; Cân đối nguồn nước cho vụ hè thu...