TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 16/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 16/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Nỗi lo an toàn hồ đập thủy điện; Gia Lai chủ động đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ.