TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 19/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/9 với nội dung đáng chú ý: Thói quen dễ dãi sử dụng mỹ phẩm giá rẻ ở nông thôn; Gia tăng tình trạng dị ứng mỹ phẩm.