TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 22/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/9 với nội dung: Ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác tại Lâm Đồng; Biến rác thải thành tài nguyên.