TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 24/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 24/3/2016 với những nội dung chính sau: Đà Nẵng xây dựng quỹ an ngư và bảo vệ chủ quyền biển đảo; Hiểm họa cháy nổ tàu cá ngày một gia tăng...