TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 03/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 03/5/2016 có một số nội dung chính: Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng cho ngư dân; Agribank miễn toàn bộ lãi cho ngư dân bị thiệt hại do cá chết; TT-Huế đã cấp 30 giấy xác nhận hải sản đánh bắt xa bờ...