TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 09/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 09/5/2016 có một số nội dung chính: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ không tăng đột biến; Lách quy định cho doanh nghiệp vay USD chuyển sang VNĐ; Hỗ trợ ngư dân bảo quản hải sản sau thu hoạch...