TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 16/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 16/9/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Trị tràn lan thuốc bảo vệ thực vật trái phép; Mỹ chính thức thu hồi điện thoại Galaxy Note 7...