TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế thị trường - 19/9/2016

  • Kinh tế thị trường ngày 19/9/2016 với những nội dung chính: Đầu tuần giá vàng tăng nhẹ; Xuất hiện hình thức kêu gọi đầu tư trả lãi theo ngày;...