TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 20/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 20/9/2016 với những nội dung chính sau: Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm; Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng thu đổi ngoại tệ phục vụ ABG5...