TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 21/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 21/9/2016 với những nội dung chính sau: Vé máy bay Tết khoảng 3 triệu đồng/chiều; Người trồng cau bớt lo rớt giá và mất trộm...