TV& VIDEO

Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

VTV.vn - Ngày 15/8, tại tỉnh Cao Bằng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.