TV& VIDEO

Bảo hiểm bắt buộc

Người dân gặp trở ngại khi mua bảo hiểm cháy nổ

Người dân gặp trở ngại khi mua bảo hiểm cháy nổ

VTV.vn - Người dân vẫn gặp không ít trở ngại khi tiếp cận với bảo hiểm cháy nổ chung cư.