TV& VIDEO

Bảo hiểm bắt buộc

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh, sinh viên

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh, sinh viên

VTV.vn - Theo quy định, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, vậy nên tất cả học sinh, sinh viên đều có quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT.