TV& VIDEO

bão Koppu đổ bộ vào Philippines

Ít nhất 2 người thiệt mạng khi bão Koppu đổ bộ vào Philippines

Ít nhất 2 người thiệt mạng khi bão Koppu đổ bộ vào Philippines

VTV.vn - Tính đến nay, bão Koppu đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, buộc hơn 16.000 người phải đi sơ tán và làm 9 tỉnh bị mất điện.