TV& VIDEO

biên chế hành chính

Hà Nội tăng hơn 1.800 biên chế giáo dục, y tế năm 2018

Hà Nội tăng hơn 1.800 biên chế giáo dục, y tế năm 2018

VTV.vn - Hà Nội quyết giảm 225 biên chế công chức, nhưng viên chức trong lĩnh vực giáo dục, y tế sẽ tăng 1.816 biên chế trong năm 2018.