TV& VIDEO

cán bộ cấp cao

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ngay cả các cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải xem xét trách nhiệm, kỷ luật

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ngay cả các cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải xem xét trách nhiệm, kỷ luật

VTV.vn - Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, việc xử lý sai phạm đều được công bố công khai và ngay cả các cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải xem xét trách nhiệm, kỷ luật.