TV& VIDEO

cán bộ cấp cao

Không còn khái niệm "hạ cánh an toàn" khi tay đã nhúng chàm

Không còn khái niệm "hạ cánh an toàn" khi tay đã nhúng chàm

VTV.vn - Sự quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng đang cho thấy, từ nay sẽ không còn khái niệm "hạ cánh an toàn" đối với bất kỳ ai khi bàn tay đã nhúng chàm.