TV& VIDEO

cán bộ cấp cao

Kỷ luật Đảng và niềm tin của nhân dân

Kỷ luật Đảng và niềm tin của nhân dân

VTV.vn - Việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc cán bộ đảng viên mắc sai phạm góp phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ, tăng cường lòng tin của người dân.