TV& VIDEO

cha mẹ bỏ rơi

Mái nhà ấm áp của trẻ em mồ côi, nghèo khó

Mái nhà ấm áp của trẻ em mồ côi, nghèo khó

VTV.vn - Trung tâm bảo trợ Vinh Sơn 1, Kon Tum từ lâu được xem là mái nhà của hàng trăm đứa trẻ nghèo, bị bỏ rơi hay mồ côi cha mẹ.