châu Mỹ

Xây dựng thương hiệu nông sản để tăng giá trị

Xây dựng thương hiệu nông sản để tăng giá trị

VTV.vn - Có thể thấy, các loại nông sản chủ lực địa phương không chỉ tạo ra giá trị trong nước mà đã vươn xa hơn ra thế giới.