TV& VIDEO

chi phí nhiên liệu

Làng bánh tráng Phú Yên vào vụ Tết

Làng bánh tráng Phú Yên vào vụ Tết

VTV.vn - Hiện mới đầu tháng 11 âm lịch nhưng các hộ dân ở các làng nghề bánh tráng tỉnh Phú Yên đã bắt đầu vào vụ bánh Tết.