TV& VIDEO

chuyên gia kinh tế

Kinh nghiệm đánh thuế tài sản ở Mỹ, Singapore như thế nào?

Kinh nghiệm đánh thuế tài sản ở Mỹ, Singapore như thế nào?

VTV.vn - Nguồn thu từ thuế tài sản chiếm 4% ở Canada, Mỹ cao nhất là 3% và thấp nhất là 1%. Còn tại các nước đang phát triển, nguồn thu này chiếm khoảng 0,6%.