TV& VIDEO

chuyên gia kinh tế

Anh chuẩn bị kịch bản nếu đàm phán Brexit bị đổ vỡ

Anh chuẩn bị kịch bản nếu đàm phán Brexit bị đổ vỡ

VTV.vn - Chính phủ nước Anh đang phác thảo các kế hoạch dự phòng, trong trường hợp không có thỏa thuận Brexit.