cơ chế tài chính

Xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế để kiện toàn tổ chức bộ máy và xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive