TV& VIDEO

cơ chế tài chính

Hội nghị toàn quốc Hỗ trợ tài chính về bảo vệ môi trường

Hội nghị toàn quốc Hỗ trợ tài chính về bảo vệ môi trường

VTV.vn - Hôm nay (25/8) tại Đà Nẵng, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc Hỗ trợ tài chính về bảo vệ môi trường".