Ô nhiễm và lãng phí từ việc không phân loại rác tại nguồn

Ô nhiễm và lãng phí từ việc không phân loại rác tại nguồn

13.05.2018

VTV.vn - Trên thực tế, nhiều người vẫn cho rằng, rác về cơ bản chỉ là đồ bỏ tuy nhiên, rất nhiều rác thải có thể tái chế, ngay cả các loại rác thải vô cơ.

TP.HCM có thể giảm ngập 30% khi không xả rác thải bừa bãi