cộng đồng ASEAN

Rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32

Rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32

VTV.vn - Ngày 26/4, các Quan chức Cao cấp ASEAN (ASEAN SOM) đã họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 28/4/2018.