TV& VIDEO

công nghệ xây dựng

Việt Nam xuất khẩu công nghệ xây dựng sang Ethiopia

Việt Nam xuất khẩu công nghệ xây dựng sang Ethiopia

VTV.vn - Hợp đồng về việc chuyển giao các công nghệ xây dựng do người Việt Nam sáng chế và độc quyền sở hữu đã được ký với Ethiopia.