TV& VIDEO

Cục phòng chống tham nhũng

Kê khai tài sản: Làm cho có?

Kê khai tài sản: Làm cho có?

VTV.vn - Hiện nay, Việt Nam có gần 1 triệu người trong diện kê khai tài sản nhưng biện pháp phòng chống tham nhũng này vẫn chỉ mang tính hình thức.