Cuốn sách

2017 - Khi những trải nghiệm của người trẻ đưa vào trang sách

2017 - Khi những trải nghiệm của người trẻ đưa vào trang sách

VTV.vn - Nhiều bạn trẻ thời nay luôn có khát khao khám phá và tìm tòi về thế giới xung quanh, đó cũng là những nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chữ trong những trang sách