TV& VIDEO

dải phân cách cứng

Giăng dây cho trẻ qua đường ở Phước Dân, Ninh Thuận

Giăng dây cho trẻ qua đường ở Phước Dân, Ninh Thuận

VTV.vn - Thầy cô và học trò giăng dây chắn ngang quốc lộ 1A để sang đường là hình ảnh quen thuộc tại trường tiểu học Bình Quý, Ninh Thuận.